Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

Cung cấp thiết bị sự kiện để tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 
Đại hội cổ đông là cuộc họp thường kỳ (thường là một năm) hoặc bất thường của các cổ đông của một công ty cổ phần để:

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

– Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm tài chính (fiscal year);

– Biểu quyết về chiến lược và các kế hoạch phát triển công ty trong những năm tới

– Giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đường lối phát triển công ty.

– Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới khi Chủ tịch hội đồng quản trị cũ đã hết nhiệm kì

Cung cấp các gói sự kiện cho Đại Hội Đồng Cổ Đông

Để chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông cho các khâu bạn phải chuẩn bị từ trước và rất nhiều hạng mục. Chính vì nắm bắt điều này Tiệc Trọn Gói xin cung cấp cho Quý khách hàng các lựa chọn sau đây:

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên

1. Tự lên kế hoạch

Bạn tự lên kế hoạch cho buổi họp cổ đông, từ việc chọn các thiết bị cho đến nhà cung cấp. Công việc sẽ nhiều hơn nhưng bạn sẽ chọn từng loại thiết bị của nhiều nhà cung cấp khác nhau để có được chất lượng ưng ý nhất.

Tùy theo yêu cầu của từng công ty mà chọn những gói khác nhau. Về cơ bản các thiết bị các gói đều giống nhau, nếu sử dụng các gói số lượng lớn người tham gia thì sẽ gia tăng số lượng.

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên
thiết bị cho đại hội cổ đông
2. Chuẩn bị thiết bị cho đại hội
 • Các thiết bị cơ bản cho buổi họp đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 • Cho thuê Bàn ghế
 • Cho thuê Sân khấu
 • Cho thuê Backdrop
 • Cho thuê Standee
 • Cho thuê Âm thanh hội nghị
 • Cho thuê Thảm đỏ ( nếu cần )
 • Cho thuê Tiệc teabreak (đãi tiệc nhẹ tại nơi tổ chức )
 • Cho thuê Trụ barrier
 • Cho thuê Lễ tân Pg – PG (nếu cần )
 • Cho thuê Bục phát biểu
 • Cho thuê Các hạng mục hoa tươi